APL

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL) och ska vara minst femton veckor under gymnasietiden.

Det är en bra möjlighet att få erfarenheter och kunskaper som det kan vara svårt att få på skolan. Du får ingen lön.

Under APL följer du oftast din handledares arbetstider.

Under läsåret 2015/2016 gjorde våra elever APL på företag som AlfaLaval, Figacom och Creative Media Ab i Lund, på E-on, Colibri Television AB och Inet AB i Malmö men också på en mängd olika företag i kringliggande kommuner.