Elevhälsoteam

På NTI gymnasiet i Lund finns ett engagerat elevhälsoteam som består av olika professioner som i samverkan arbetar för att skapa en god miljö för eleverna på skolan och för att verka för elevens bästa. Målet är att skapa en miljö som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan strävar efter att möta eleven där den befinner sig, med förhoppning om större förståelse, fördjupade möten och i slutändan högre måluppfyllelse.

Teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog samt skolläkare och skolpsykolog vid behov. Skolans studie- och yrkesvägledare ingår också i elevhälsoteamet.

Skolsköterska, Åsa Roxendal
Specialpedagog, Carin Hansson
Skolkurator, Amanda Samuelsson
Skolläkare, Birger Bylander
Psykolog, vid behov via Elevhälsan