Enstaka platser kvar att söka till T4!

NTI Gymnasiet Lund har enstaka platser kvar att söka till T4, utbildningen som ger dig möjligheten att läsa ett fjärde år och bli gymnasieingenjör. Utbildningen är därför  öppen för sen ansökan. Ansökan görs direkt till skolan. Kontakta oss via:
Tel: 046-19 23 40 eller gymnasiet@lund.ntig.se