NTI Gymnasiet Lund växer!

Söktrycket är högt och vi har utökat antalet klasser. På Teknikprogrammet år 1 finns enstaka platser lediga för sen ansökan.
Kontakta vår administratör Maria-Teresa för mer information!