Vanliga frågor

Får jag vara med och påverka utbildningen?

Javisst! Vi ser elevinflytande som en självklarhet. Ökat inflytande ökar motivation och ansvarstagande hos dig som är elev. Ett bra klimat som ska utvecklas och bli bättre.

Får jag något stöd i undervisningen?

Du har en mentor på skolan, som stödjer dig för att du ska prestera så bra som möjligt. Dessutom erbjuder vi alla elever ett utökat lärarstöd. Alla elever som behöver extrahjälp erbjuds detta. Det är viktigt för oss att du får en så bra utbildning som möjligt.

Får jag busskort?

Elever som går på NTI Gymnasiet har samma rätt till att få busskort, som om man går på en kommunal skola. Gymnasieelevers resor regleras i Skolans Författningssamling (SFS 1991:1110) där det står att ”kommunerna skall svara för kostnaderna för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan om eleven är berättigad till studiehjälp och färdvägen är minst 6 km”.

Var serveras lunch?

Maten kommer från Skolcater och vi äter tillsammans med andra skolor i en gemensam matsal i naturskön omgivning. Skolcater är en ledande måltidsleverantör till den svenska skolmarknaden. Här lagas och kryddas maten med kärlek. En bra lunch gör att du sedan orkar med eftermiddagen bättre.

Får man låna en dator?

Skoldator Primära verktyget för utbildningen är en laptop fullproppad med senaste programvaran som används i utbildningen. Datorn är personlig och man har möjlighet att köpa ut den till bra pris efter avslutad utbildning. Tillgång till skolans resurser Eleverna har tillgång till mycket av skolans material och resurser även utanför lektionstid. Detta involverar t.ex. el- och mekatroniklabbet, 3D-skrivare, IT-labbet, Arduino, Raspberry PI och möjlighet att sätta upp egna servrar på skolans nätverk.