Behörighet när du söker till programmet

Du som går i trean på teknikprogrammet eller redan har examen från Teknikprogrammet eller har likvärdiga kunskaper som Teknikprogrammet avser att ge, kan söka till ett tekniskt fjärde år. Hos Lund gäller det att du läst inriktningen Information och medieteknik. Det är alltså OK att göra ett studieuppehåll. Dock måste utbildning på T4 påbörjas senast det kalenderåret som man fyller 22 år.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

Efter fjärde året på gymnasiet blir du gymnasieingenjör. Du har en mycket bra grund för universitets- och högskoleutbildningar och särskild behörighet till teknisk högskola och kan utbilda dig till civilingenjör eller ett annat yrke inom tekniska branscher.

Du kan också börja arbeta direkt efter gymnasiet som t.ex projektledare,produktionstekniker, industridesigner eller arbetsledare.