Poängplan

Gymnasieingenjören i praktiken200
Mjukvarudesign100
Examensarbete (gymnasiearbete)100
Datalogi100
Datalagring100
Programmering 2100
Webbserverprogrammering 2100
Teknikspecialisering100

Summa 900