IT-programmet

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ska ge kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker.

IT-programmet (EE)

Vill du utforska teknikens värld och i framtiden jobba inom IT?
Hos oss får du en bred, praktisk och teoretisk utbildning där du bl.a. lär dig hur man sätter ihop en dator, hur olika nätverk fungerar och administreras, programmering och webbutveckling. Efter vår utbildning kan du börja jobba direkt som IT-tekniker, IT- support, webbutvecklare eller inom andra IT-relaterade yrken. Du är även behörig till yrkeshögskolan och kan också genom dina individuella val få högskolebehörighet.

Fördjupning: Webb

Här får du lära dig att administrera och bygga upp webbservrar samt att programmera för webben. Dina verktyg som webbutvecklare är olika språk så som HTML5, CSS, JavaScript, PHP och MySQL. Alla webbplatser är beroende av nätverksteknik för att världen ska kunna ta del av dem. Av den anledningen lär du dig även att hantera den teknik som krävs för att bygga upp, drifta och underhålla webbserverlösningar.

Fördjupning: IT

Här arbetar vi i verkliga projekt där du utvecklas för att bli en riktigt vass nätverkstekniker! Du lär dig bygga och administrera olika typer av datornätverk – allt från enklare hemmanätverk och mindre företagsnät (LAN), till större nätverk (WAN). IT-säkerhet är ett givet fokus där du lär dig att effektivt övervaka och skydda dig och dina kunders nätverk från inre och yttre angrepp.

Snabba argument

  • Malmös bästa teknik- och IT-gymnasium
  • En skola med personlighet
  • Vi motiverar dig, du skapar din framtid
  • Centralt läge med bra kommunikation
  • God studiero