APL

Information om praktik

IT-programmet (El- och energi) med datorteknikinriktning är ett yrkesprogram med femton veckors praktik. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med dator- och kommunikationssystem inom området. Dator- och kommunikationsteknik och samhällets IT-infrastruktur är centralt inom utbildningen.

APL (praktik)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) förekommer på alla yrkesprogram. APL bidrar till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. APL ger också en god inblick i företagandets villkor. En elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska ha en handledare med nödvändiga kunskaper och erfarenhet för uppdraget på arbetsplatsen. Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ger kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Inriktningen utvecklar även elevernas förmåga att arbeta med system för presentation av data, ljud, bild och interaktiva tekniker. Inriktningen kan leda till yrken som t.ex. nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

Är du företagare eller arbetar du inom data/it/teknikförsäljning eller liknande och vill dela med dig av dina kunskaper till våra elever på el- och energiprogrammet, då är du välkommen att kontakta oss!