Ung företagsamhet

Vi arbetar med Ung Företagsamhet. På så sätt blir företagande och entreprenörskap en naturlig del av utbildningen. För den som vill, förstås!