Elevhälsoteam

Elevhälsoteam består av kurator, skolsköterska, specialpedagog samt studie och yrkesvägledare. Elevhälsoteamet finns representerat på skolan alla dagar i veckan.