Mediegymnasiet
Göteborg

På NTI Mediegymnasiet går ca 380 elever, på Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Språkintroduktion. Från hösten 2019 så har vi också Naturvetenskapsprogrammet. Vi finns i gamla banklokaler från 1880 som är ombyggda för att passa vårt sätt att arbeta tillsammans, med öppna ytor och högt i tak.

Vi arbetar ämnesövergripande och ofta i projektform precis som i näringslivet. Då vi samarbetar med branscherna, organisationer och kulturliv är våra utbildningar i linje med vad som efterfrågas på arbetsmarknaden och ger en bra grund för vidare studier.

Du ska gå tre år på gymnasiet och vi vill att du ska bli inspirerad till att lyckas med dina studier. Då står du rustad inför framtiden för vidare studier och arbete. Gymnasiet ska både ge dig lust att lära och motivation att fortsätta ditt lärande i framtiden. Våra program är studieförberedande och ger en god grund för att studera vidare på högskola och universitet.

God stämning på skolan!
Varje år görs enkäter som visar att eleverna trivs och rekommenderar skolan.

Vi satsar på legitimerade lärare!
Medie- och Estetlärare har också branscherfarenhet och utbildning inom sina fackområden.

Bra resultat!
Vår vision är att alla ska klara alla ämnen, vi är på väg med 96.6 % högskolebehörighet hos våra senaste studenter.

Höga positiva förväntningar!
Vi tror att alla kan lyckas och vi vill att alla ska nå så långt det är möjligt.

Eva Petersén, rektor