Estetiska
programmet

Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på något digitalt medium.

Estetiska programmet

Programmet förbereder för högskolestudier i första hand inom de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Du får kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv och utvecklar förmågan att kommunicera med digitala verktyg. Vi upplever och tolkar digitala uttryck, använder och skapar digitala produkter.

Bland dina lärare finns många som utöver sin lärarlegitimation också har gedigen yrkeserfarenhet från branschen för att din utbildning ska vara så verklighetsanknuten som möjligt.

För att söka vidare till medie- eller estetiska utbildningar behöver du ha bra arbetsprover, vi hjälper dig att bygga upp din portfolio.

Film- och TV-produktion

Du arbetar i team med att producera fiktion, reklamfilm, kortfilm, dokumentärfilm och TV-program. I arbetet ingår hela processen från brainstorming, planering, inspelning och redigering till färdig produktion. Vi arbetar i projektform med tydliga deadlines.

Grafisk design

Du får arbeta kreativt med olika designuppdrag. Lär dig digital illustration med olika tekniker. Bygger upp collage, bearbetar bilder och texter för att skapa annonser, affischer, logotyper, tidningar, förpackningsdesign med mera.

Fotografisk bild

Du arbetar i vår populära studio med allt från modell- till produktfotograferingar. Du fotograferar ute och utforskar kända och okända miljöer med kameran i hand. Du arbetar med projekt, som kompletteras med genomgångar av teknik, form och bildens historia.

Webbdesign

Med den senaste programtekniken skapar du design för webben. Du formger och producerar till digitala medier som hemsidor, smartphones och surfplattor.

 

  • Våra program är studieförberedande och ger en god grund för att studera vidare på högskola och universitet.
  • God stämning på skolan! Varje år görs enkäter som visar att eleverna trivs och rekommenderar skolan.
  • Vi satsar på legitimerade lärare! Medie- och Estetlärare har också branscherfarenhet och utbildning inom sina fackområden.
  • Bra resultat! Vår vision är att alla ska klara alla ämnen, vi är på väg med 96,6 % högskolebehörighet hos våra senaste studenter.
  • Höga positiva förväntningar! Vi tror att alla kan lyckas och vi vill att alla ska nå så långt det är möjligt.