Poängplan

Gymnasiegemensamma1150

Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Historia 2b Kultur100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1 / svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 / svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 / svenska som andraspråk 3100

Programgemensamma150

Estetisk kommunikation 1100
Konstarterna och samhället50

Inriktningsämnen400

Digitalt skapande 1100
Medieproduktion 1100
Medieproduktion 2100
Medier, samhälle och kommunikation 1100

Programfördjupningar500

Film- och TV Produktion500
Journalistik, reklam och information 1100
Film- och TV-produktion 1100
Film- och TV-produktion 2100
Filmproduktion100
TV-produktion100

Fotografisk bild500
Journalistik, reklam och information 1100
Fotografisk bild 1100
Fotografisk bild 2100
Fotografisk bild 3100
Fotografisk bild 4100

Grafisk design500
Journalistik, reklam och information 1100
Grafisk kommunikation 1100
Grafisk kommunikation 2100
Grafisk illustration100
Grafisk illustration i vektorgrafik100

Webbdesign500
Journalistik, reklam och information 1100
Digitalt skapande 2100
Webbteknik100
Gränssnittsdesign100
Grafisk kommunikation 1100

Individuella val200

Idrott och hälsa 2100
Estetisk kommunikation 2100
Entreprenörskap100
Film- och TV-kunskap100
Grafisk kommunikation 1100
Fotografisk bild 1100
Engelska 7100
Matematik 2b100
Matematik 3b100
Psykologi 1 och 2a100
Musik100
Naturkunskap 2100
Skrivande100
Animation100

Gymnasiearbete100

Summa2500

År1

Fokusområden är t.ex. källkritik, genus, hållbar utveckling och globala frågor. Under årskurs ett läser du Medieproduktion som ger dig möjlighet att lära dig mer om medieaämnena. Vi arbetar tematiskt i större och mindre projekt som genomsyrar era av ämnena. Du får en bra grund att välja din programfördjupning som startar i årskurs 2.

År2

Under år två får du börja med din specialisering och individuella val som du gjort under våren i ettan. Teori varvar med praktiskt arbete. Du utvecklar din kreativitet till att skapa färdiga produktioner som är så nära branschkraven som möjligt.

År3

Programfördjupningen fortsätter under år tre och din egen portfolio byggs upp. Du kan nu arbeta mer avancerat och självständigt. Din egen portfolio byggs upp med dina arbeten, som kanske kan användas i yrkeslivet eller att söka till vidare studier. Kanske är det till och med så att du nomineras till vår Guldsköldsgala, som har blivit en mycket uppskattad tradition. Du fördjupar dig i Gymnasiearbetet, som sammanfattar det du lärt dig under dina tre år.