Naturvetenskapsprogrammet

Natur-
vetenskaps-
programmet

Inriktningen Natur och samhälle vänder sig till dig som är intresserad av naturvetenskap. Det ger dig ett helhetsperspektiv på världen, naturen och samhället vi lever i. Du kommer att fördjupa dig inom miljö och hållbar utveckling. Inriktningen passar dig som till exempel vill läsa vidare till arkitekt, biolog eller naturvetare. Du kan få behörighet till alla naturvetenskapliga utbildningar efter gymnasiet genom valbara kurser.

Att värna om vår planet och ha en hållbar utveckling blir alltmer angeläget. Därför har vi en tydlig miljöprofil på vår inriktning. Du kommer att läsa kurser som Hållbart samhällsbyggande och Miljö- och energikunskap. Vi kommer att samarbeta med företag och organisationer inom branschen för att du ska få en så aktuell utbildning som möjligt.

FN-skola

NTI Mediegymnasiet är en certifierad FN-skola. Genom vårt samarbete med FN-föreningarna kombinerar vi samhälls- och naturvetenskap. Vi kommer att fördjupa oss i miljöfrågor och globala frågor i kurser, genom studiebesök och genom internationella utbyten.