Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet på Nti Mediegymnasiet arbetar för att du ska må bra och få det stöd du behöver för att lyckas med dina studier. Det är viktigt att må bra för att nå sin fulla potential. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Behöver du hjälp och stöd av vår elevhälsa så möter du:
Skolsköterska Anna Olofsson
Kurator Karin Bergdahl
Specialpedagog Linda Sjögren
Psykolog Elin Käck
Läkare Magnus de Maré
Studievägledare Linnea Gustafsson

Vår specialpedagog Linda Sjögren arbetar förebyggande för att skapa en god lärandemiljö för skolans elever utifrån de behov som finns. Hon fungerar bland annat som bollplank för skolans lärteam och för enskilda mentorer, finns till hands för eleverna som resurs under schemalagda studiepass samt deltar i uppförandet av åtgärdsprogram.
Vår skolkurator Karin Bergdahl arbetar med psykosocialt hälsoarbete, främst via individuella stödsamtal med elever. Karin arbetar förebyggande med klasser och främjande på en mer övergripande nivå. Hon erbjuder även vid behov coaching för pedagoger och föräldrar.
Vår skolsköterska Anna Olofsson har hälsobesök med alla elever i årskurs ett samt öppen mottagning för att eleverna snabbt ska kunna komma och få stöd och hjälp vid behov. Hon bedriver även förebyggande arbete bland anat genom att följa upp både giltig och ogiltig frånvaro för att utreda orsak samt samarbete med vår kurator kring stress och sömn genom föreläsningar i klasserna.
Vår skolläkare, Magnus de Maré, är barn och ungdomsläkare med lång erfarenhet. Tid till honom bokas via vår skolsköterska och information om kommande mottagningstider finns på Schoolsoft.
Studie- och yrkesvägledare Linnea Gustafsson hjälper skolans elever i samband med val inom gymnasiet (inriktning, programfördjupning, individuella val) och i samband med utbildnings- och yrkesval efter gymnasiet. Hon samverkar med mentorer och elevhälsa för elevens bästa.