Helt prickfri Skolinspektion för NTI Medie-gymnasiet!

Idag har vi fått beslutet från den Skolinspektion som gjordes den 26 augusti. Inga anmärkningar! Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över detta. Vi har under alla år arbetat konsekvent och systematiskt med att höja kvaliteten och det har gett resultat.

Nu arbetar vi tillsammans vidare för att vi även i fortsättningen ska ha nöjda elever och medarbetare.

Vill du läsa beslutet så finns länk här.