Prickfri huvudmannagranskning för NTI-gymnasiet

– Det är en skön bekräftelse att få, och ett resultat av målmedvetet och systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer, säger Fredrik Wegbratt, verksamhetschef för NTI-gymnasiet.

Skolinspektionen bedömer att NTI-gymnasiet har goda förutsättningar för utbildning på sina 13 skolor samt att huvudmannen jobbar bra med att utveckla utbildningen. Det framgår i beslutet av den huvudmannagranskning som nyligen avslutats.

– De senaste åren har vi haft starkt fokus på att höja måluppfyllelsen på våra skolor, och när man kokar ner det arbetet så handlar ju det om att utveckla undervisningen och ge eleverna goda förutsättningar att nå målen och sin fulla potential. Därför är det roligt att Skolinspektionen ger oss grönt ljus på just dessa områden, säger Fredrik Wegbratt.

Och satsningarna har gett resultat. Sedan 2014 har den totala måluppfyllelsen ökat inom NTI-gymnasiet. Då tog 78 procent av eleverna examen, 2016 var siffran 89,6 procent.

– Att fler elever ska nå målen är givetvis kärnan i vårt uppdrag, men för att nå dit måste man ha strategier och verktyg som fungerar. I vårt fall handlar det om allt ifrån att skapa utrymme för schemalagt kollegialt lärande till hur man bäst fördelar resurser utifrån identifierade behov. Helt enkelt att ha bra strukturer på plats, säger Fredrik Wegbratt.

De satsningar som NTI-gymnasiet har gjort de senaste åren har tagit avstamp i forskning och beprövad erfarenhet, bland annat Helen Timperleys modeller kring lärares professionella lärande. Fredrik Wegbratt ser fram emot att vara med och driva den fortsatta utvecklingen.

– Jag är stolt över den resa som vi har gjort tillsammans de senaste åren. Självklart har vi fortfarande utmaningar framför oss men idag vet vi med vilka metoder och verktyg vi ska möta dessa. Det skapar en trygghet i hela organisationen och en utbredd vilja att bli ännu bättre, säger han.

Text: Paula Hammerskog