Samhälls-
vetenskaps-
programmet

Medier, information och kommunikation

Programmet förbereder för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Du får kunskaper i åsikts- och opinionsbildning, hur vår omvärldsuppfattning formas, samt om medieteknik och mediernas roll i samhället.

Fördjupning Journalistik

Programfördjupningen är inriktad på journalistik och du får lära dig hur en journalist arbetar genom att öva på viktiga och intressanta delar som research, källkritik och intervjuteknik. Du får lära dig skriva för bland annat dagstidningar, magasin och webb men också att göra TV-reportage och skriva manus.

Du ska gå tre år på gymnasiet och vi vill att du ska bli inspirerad till att lyckas med dina studier. Då står du rustad inför framtiden för vidare studier och arbete. Gymnasiet ska både ge dig lust att lära och motivation att fortsätta ditt lärande i framtiden.

1.

Under det första året här på Samhällsvetenskapliga programmet läser du gymnasiegemensamma ämnen. Vi arbetar tematiskt i större eller mindre projekt som genomsyrar flera ämnen med aktuella fokusområdet, t.ex.: källkritik, genus, hållbar utveckling och globala frågor.

2.

Nu läser du medieämnen, har valt programfördjupning och känner tydligt att du går på en medieinriktning. Du får en bakgrund till att förstå hur medier fungerar och hur vi påverkas av medier. Du har en praktisk kurs som heter Medieproduktion. Du deltar i vårt FN-rollspel och besöker Riksdagen.

3.

Nu startar den verkliga programfördjupningen. Du har nu tillräckliga kunskaper för att kunna fördjupa dig i din inriktning. Kanske är det också så att du nomineras till vår Guldsköldsgala, som blivit en mycket uppskattad tradition. Du deltar i skolans FN-rollspel genom att du stöttar dina kamrater i tvåan som expert.