Behörighet när du söker till gymnasiet

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att du har godkänt betyg i totalt 12 ämnen. Förutom godkänt i svenska, engelska och matematik krävs godkänt i ytterligare nio ämnen. För Samhällsvetenskapliga programmet ska fyra av de nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

Programmet ger dig behörighet till högskola. Under tre år får du de kunskaper som krävs för att söka vidare till arbete och studier inom till exempel samhällsvetenskap, beteendevetenskap och kultur.