Poängplan

Gymnasiegemensamma1150

Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1 / svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 / svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 / svenska som andraspråk 3100

Programgemensamma300

Filosofi 1 50
Moderna språk200
Psykologi 150

Inriktningsämnen350

Journalistik, reklam och information 1100
Medieproduktion 1100
Medier, samhälle och kommunikation 1100
Psykologi 2a50

Programfördjupning 400

Journalistik400
Film- och TV-produktion 1100
Textkommunikation100
Journalistik, reklam och information 2100
Samhällskunskap 2100

Individuellt val200

Entreprenörskap100
Idrott och hälsa 2100
Estetisk kommunikation 1100
Film-och TV-kunskap100
Grafisk kommunikation 1100
Engelska 7100
Fotografisk bild 1100
Matematik 3b100
Naturkunskap 2100
Musik100
Skrivande 100
Fotografisk bild 1100
Samhällskunskap 2100
Animation100

Gymnasiearbete100

Summa2500

År 1

Under det första året här på Samhällsvetenskapliga programmet läser du gymnasiegemensamma ämnen. Vi arbetar tematiskt i större och mindre projekt som genomsyrar flera ämnen med aktuella fokusområden, t.ex. källkritik, genus, hållbar utveckling och globala frågor.

År 2

Nu läser du även inriktningsämnen och påbörjar programfördjupningen. Du kan välja individuella val som ger dig maximalt meritvärde eller välja estet- eller mediekurser. Du deltar i skolans FN-rollspel som fokuserar på mänskliga rättigheter.

År 3

Nu fortsätter programfördjupningen. Du kommer också fördjupa dig i Gymnasiearbetet som sammanfattar det du lärt dig under dina tre år.