Samhälls-
vetenskaps-
programmet

Beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Programmet med inriktning Beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen får du fördjupa din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ger dig kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utvecklar din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskaperna.

Förstå människan

Grunden i inriktningen handlar om att förstå människan hur vi lever idag och varför vi handlar som vi gör. Beteendevetare har många olika arbetsfält. Vi vill förstå hur vi som individer handlar och hur vi beter oss i grupp. Kommunikation och ledarskap är viktiga delar i vår utbildning.

Programfördjupning: Kommunikation och kultur

Vår programfördjupning är inriktad på människan i samhället, där vi studerar människors miljöer och kulturmöten. Den innehåller ämnena Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, Människors miljöer och Etnicitet och Kulturmöten. Kurserna ger en bra grund för vidare studier inom området.

Du får under tre år de kunskaper och den behörighet som behövs för att söka till högre studier.

Inspiration ger lust att lära mer. Du ska gå tre år på gymnasiet och vi vill att du ska bli inspirerad till att lyckas med dina studier. Då står du rustad inför framtiden för vidare studier och arbete. Gymnasiet ska både ge dig lust att lära och motivation att fortsätta ditt lärande i framtiden.

Snabba argument

  • Våra program är studieförberedande och ger en god grund för att studera vidare på högskola och universitet.
  • God stämning på skolan! Varje år görs enkäter som visar att eleverna trivs och rekommenderar skolan.
  • Vi satsar på legitimerade lärare! Medie- och Estetlärare har också branscherfarenhet och utbildning inom sina fackområden.
  • Bra resultat! Vår vision är att alla ska klara alla ämnen, vi är på väg med 96,6 % högskolebehörighet hos våra senaste studenter.
  • Höga positiva förväntningar! Vi tror att alla kan lyckas och vi vill att alla ska nå så långt det är möjligt.