Poängplan

Gymnasiegemensamma1150

Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1 / svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 / svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 / svenska som andraspråk 3100

Programgemensamma300

Filosofi 150
Moderna språk200
Psykologi 150

Inriktningsämnen350

Ledarskap och organisation100
Kommunikation100
Sociologi100
Samhällskunskap 2100
Psykologi 2a50

Programfördjupning300

Kommunikation och kultur300
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering100
Kultur- och idéhistoria100
Etnicitet och kulturmöten100

Individuellt val200

Entreprenörskap100
Idrott och hälsa 2100
Estetisk kommunikation 1100
Film- och tv-kunskap100
Grafisk kommunikation 1100
Engelska 7100
Fotografisk bild 1100
Matematik 3b100
Musik100
Naturkunskap 2100
Skrivande 100
Animation 100
Digitalt skapande 1 100
Fotografisk bild 2 100

Gymnasiearbete100

Summa2500

År1

Under det första året här på Samhällsvetenskapliga programmet läser du gymnasiegemensamma ämnen. Vi arbetar tematiskt i större och mindre projekt som genomsyrar flera ämnen med aktuella fokusområden, t.ex. källkritik, genus, hållbar utveckling och globala frågor.

År2

Nu läser du även inriktningsämnen och påbörjar programfördjupningen. Du kan välja individuella val som ger dig maximalt meritvärde eller välja estet- eller mediekurser. Du deltar i skolans FN-rollspel som fokuserar på mänskliga rättigheter.

År3

Nu fortsätter programfördjupningen. Du kommer också fördjupa dig i Gymnasiearbetet som sammanfattar det du lärt dig under dina tre år.