Språk
introduktion

Programmet för språkintroduktion är till för ungdomar som är nyanlända i Sverige. Fokus ligger på det svenska språket men som elev läser du också andra grundskoleämnen beroende på mål med studierna.

 

Språkintroduktion på NTI Mediegymnasiet

Vi kan erbjuda dig Svenska som andraspråk,  Matematik, engelska, SO, NO, Idrott, Musik, Bild och Modersmål.  Varje elev har en individuell studieplan med möjlighet att bli behörig till nationellt program på gymnasiet, i första hand yrkesprogram. Du kan också läsa vissa gymnasieämnen tillsammans med övriga elever på skolan.

Vi erbjuder Språkintroduktionsprogrammet för nybörjare och för fortsättningselever. Vi erbjuder också studiehandledning på ditt modersmål.

Språket befästs och stärks i mötet med andra människor och därför arbetar vi med integration, både på raster där pingisturneringar anordnas, och på lektioner då vi arbetar ämnesövergripande och där elever från olika program samarbetar i olika projekt, till exempel i filmproduktion. Du deltar i skolans friluftsdagar och andra gemensamma aktiviteter.

För mer information, kontakta programansvarig Mohamad Kiswani: mohamad.kiswani@ntig.se eller 031-106003

Våra ansökningar går via Göteborgs stads Center för Språkintroduktion som du når på detta telefonnummer: 031-367 10 54