Det pekar uppåt för NTI-gymnasiet

Årets kund- och medarbetarundersökningar visar att den totala nöjdheten stiger bland medarbetare och elever på NTI-gymnasiet. Och de två senaste åren har andelen elever som tar examen ökat med tio procentenheter.

_MG_1306

– Det känns bra att vi går framåt och det är resultatet av ett ihärdigt systematiskt kvalitetsarbete. Att våra medarbetare och elever trivs hos oss är viktigt, inte minst eftersom det i sin tur har betydelse för i vilken utsträckning eleverna når utbildningens mål, säger Fredrik Wegbratt, verksamhetschef för NTI-gymnasiet.

 

– Våra rektorer, lärare och övriga medarbetare är givetvis nyckelspelare i vårt kvalitetsarbete. Det är de som varje dag möter våra elever och skapar kvalitet i verksamheten. Så när resultaten pekar uppåt är det deras insatser som ligger bakom, säger han.

 

NTI-gymnasiet har i dagsläget 13 skolor runt om i landet, flera tillhör de mest sökta i sina kommuner. I höst startar också NTI Vetenskapsgymnasiet, som blir den tredje skolan i Stockholm. NTI-gymnasiets utbildningar har en tydlig profilering mot hur man genom att kombinera teknik och entreprenörskap kan förändra och utveckla branscher.

 

Lång erfarenhet
NTI, eller Nordens Teknikerinstitut som det är en förkortning av, bildades 1968. Redan då erbjöd man olika tekniska utbildningar, fast för vuxna.

 

– Nästa år fyller vi som organisation 50 år och vår långa erfarenhet bidrar till att vi är en stabil aktör inom utbildningsområdet, med fokus på utbildningar som ligger i tiden. Men kvalitet är samtidigt en färskvara och vi måste hela tiden utvecklas för att förtjäna våra elevers förtroende. Undersökningarna bland medarbetare och elever ger oss viktig input kring vilka områden vi behöver prioritera högt framöver för att ta ytterligare kliv framåt, säger Fredrik Wegbratt.

 

Trots att de övergripande resultaten i kund- och medarbetarundersökningarna pekar uppåt för 2017 så finns det utvecklingsområden.

 

– Variationerna mellan olika skolor är exempelvis för stora för att vi ska vara nöjda. Fördelen med att ingå i en större organisation med fler skolor är att vi kan lära mycket av varandra. Vi har fantastiska exempel på skolutveckling, både inom NTI-gymnasiet och inom AcadeMedia som helhet, som vi kan inspireras av, och vår ambition är tydlig – vi ska fortsätta att ha Sveriges ledande IT-utbildningar på gymnasiet, säger Fredrik Wegbratt.