APL

Inom IT-programmet läser du 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) som förbereder dig för ditt framtida yrkesliv. Du får lära dig sådant som är svårt att lära sig i ett klassrum som yrkesidentitet, hur det går till på en arbetsplats, hur en IT-tekniker arbetar i verkliga livet mm. Du får också en chans att öva sådant du lärt dig i skolan i en arbetsplatsmiljö.