Behörighetskrav

För att vara behörig till ett yrkesprogram behöver du ha godkänt i svenska, engelska, matematik och godkänt betyg i ytterligare fem ämnen. Dessa fem ämnen kan vara vilka som helst.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

På IT-programmet läser du för en yrkesexamen som ger dig behörighet att läsa vidare på Yrkeshögskola efter gymnasiet. Du har också möjlighet att läsa ytterligare svenska under din tid hos oss för att få en allmän högskoleförberedande examen.