Certifieringar

Cisco Certifiering

NTI Gymnasiet är även en Cisco-akademi. Det betyder att du som är nätverksintresserad har möjlighet till den bästa möjliga starten på din karriär som nätverkstekniker – både i och utanför Sverige.

Microsoft Certifiering

NTI Gymnasiet är medlemmar i Microsoft IT Academy där alla elever erbjuds en attraktiv IT-utbildning som stärker elevernas utveckling och som ger konkurrensfördelar när de sedan kommer ut i arbetslivet. I medlemskapet ingår utbildningsmaterial, kurser som kan behövas både som utvecklare och It-tekniker samt ger alla elever möjlighet att certifiera sig mot MCSA.