Elevhälsan i fokus

Vi vet att mår du bra i livet kommer det att gå bättre i skolan! Hos oss arbetar skolsköterska Sofia Wessman med din fysiska hälsa och kurator Inger Azrak med ditt psykiska välmående. De har öppen mottagning men arbetar även ute i klasserna med att skapa trygghet och gott studieklimat.