Vanliga frågor

Får jag vara med och påverka utbildningen?

Javisst! Vi ser elevinflytande som en självklarhet. Ökat inflytande ökar motivation och ansvarstagande hos dig som är elev. Ett bra klimat som ska utvecklas och bli bättre.

Får jag något stöd i undervisningen?

Du har en mentor på skolan, som stödjer dig för att du ska prestera så bra som möjligt. Dessutom erbjuder vi alla elever ett utökat lärarstöd. Alla elever som behöver extrahjälp erbjuds detta. Det är viktigt för oss att du får en så bra utbildning som möjligt.

Får jag busskort?

Elever som går på NTI Gymnasiet har samma rätt till att få busskort, som om man går på en kommunal skola. Gymnasieelevers resor regleras i Skolans Författningssamling (SFS 1991:1110) där det står att ”kommunerna skall svara för kostnaderna för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan om eleven är berättigad till studiehjälp och färdvägen är minst 6 km”.

Var serveras lunch?

På NTI Gymnasiet i Södertälje äter vi lunch i vår matsal på skolan. Vi serverar ordinarie lunch och ett vegetariskt alternativ varje dag med varierad sallad och bröd som tillbehör.

Får man låna en dator?

På NTI Gymnasiet i Södertälje är det lika självklart att du har med dig din dator till lektionen som att du har med dig papper och penna. Under din tid hos oss lånar du en bärbar dator. Hela skolan har trådlöst nätverk så att du ska kunna sköta ditt skolarbete med internet som arbetsplats!