Behörighetskrav

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att du har godkänt betyg i totalt 12 ämnen. Förutom godkänt i svenska, engelska och matematik krävs det ytterligare godkänt i nio ämnen. För teknikprogrammet ska tre av de nio vara biologi, fysik och kemi.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

På teknikprogrammet får du en bred högskoleförberedande examen som ger dig stora valmöjligheter när du ska planera dina kommande studier. Väljer du att hos oss läsa vår civilingenjörsinriktning får du en direkt behörighet till KTH eller liknande tekniska högskolor.