SYV

Här hittar du matnyttig information som underlättar när du ska till oss eller för elever som redan går på skolan.

Studievägskod

EEDAT
El- och energiprogrammet inriktning Dator- och kommunikationsteknik

TEINF
Teknikprogrammet inriktning Informations- och medieteknik

Varför NTI?

Det som kännetecknar vår skola är att den är liten så att alla elever blir sedda och att vi satsar på den senaste tekniken. I dagsläget har vi knappt 100 elever. Vi arbetar för att få en bra gemenskap och sammanhållning med duktiga lärare som är engagerade i elevernas utbildning.

Vilka elever?

De elever som väljer vårt TE- eller EE-program är tjejer och killar som har ett uttalat intresse för IT och datorteknik, det vill säga teknik och datorer. Vi erbjuder olika inriktningar år 2-3 beroende på om eleven är intresserad av att börja arbeta efter gymnasiet eller vill studera vidare till högskoleingenjör/civilingenjör. Vi har programfördjupningar inom Spelutveckling och Civilingenjörsinriktning på teknikprogrammet och Nätverksteknik och IT-support på IT-programmet. Våra elever reser in från hela södra Stockholms län, Nykvarn, Trosa och Gnesta och finner gemensam glädje i en datorteknisk utbildning.

Ansökan och ansökningskoder

Eleven söker till oss genom hemkommunens intagningsenhet. Alla våra skolor är riksrekryterade då vi är en friskola.

För ytterligare information – kontakta oss gärna.

Öppet hus och besök

Vi har flera Öppet Hus-tider under höst- och vårterminen som du kan rekommendera till intresserade elever. Det går även bra att boka in ett personligt besök under dagtid hos oss. Ta med dig dina elever och/eller studie- och yrkesvägledarkollegor och besök vår skola i Södertälje. Om du har någon elev som vill vara med under lektionstid går även det bra.

Välkomna!

Malin Nilsson, rektor NTI Gymnasiet Södertälje