Handels-
programmet

Inriktningen handel och service ska ge fördjupade kunskaper för arbete inom detalj- och partihandel.

Vill du bli framtidens säljare, företagare eller marknadsförare? Hos oss får du utveckla din förmåga inom försäljning och marknadsföring, driva företag och förstå företagsekonomiska sammanhang.

Vi ger dig kunskap i entreprenörskap, näthandel, marknadsföring, företagsekonomi, försäljning och service. Du får också möjlighet att starta, driva och lägga ner ett riktigt företag inom ramen för Ung Företagsamhet.

Efter att du gått hos oss kan du gå vidare till Stockholms universitet, Nackademin eller yrkeshögskolan. Dina framtida arbetsområden hittar du inom försäljning och service, eget företagande eller administration. Utbildningen ger dig även möjlighet att under 15 veckor göra praktik inom ramen för APL – (arbetsplatsförlagt lärande) – och pröva på olika arbetsplatser för att bäst hitta din plats inom näringslivet.

Du kan självklart välja att läsa grundläggande behörighet till högskola inom ramen för programmet.

Fördjupning: Business School

För dig som är intresserad av affärer och handel, vill jobba med marknadsföring, vara ledare i butik eller starta eget. Dina chanser är oändliga och du kan hamna var du vill i näringslivet. Du läser matematik och företagsekonomi, lär dig kommunicera och utveckla ditt affärsmannaskap samt hitta lönsamheten i affärer.

Fördjupning: Försäljning och marknadsföring

Här får du nytta av dina sociala färdigheter och du får fördjupa dig i sälj- och marknadsföringsstrategier. Vi ger dig även grunderna för att kunna arbeta med försäljning av varor och tjänster, antingen som egen företagare eller på försäljningsavdelningen på större företag.

Snabba argument

En mindre skola med höga förväntningar
Engagemang och omtanke
Klar pedagogisk tanke för att maximera ditt lärande
3 minuter till pendeln, 14 minuter till T-centra

    • Våra program är studieförberedande och ger en god grund för att studera vidare på högskola och universitet.
    • God stämning på skolan! Varje år görs enkäter som visar att eleverna trivs och rekommenderar skolan.
    • Vi satsar på legitimerade lärare! Medie- och Estetlärare har också branscherfarenhet och utbildning inom sina fackområden.
    • Bra resultat! Vår vision är att alla ska klara alla ämnen, vi är på väg med 90.1 % högskolebehörighet hos våra senaste studenter.
    • Höga positiva förväntningar! Vi tror att alla kan lyckas och vi vill att alla ska nå så långt det är möjligt.

Yrkesexamen med högskolebehörighet, valet finns!