Behörighet när du söker till gymnasiet

För att vara behörig till ett yrkesprogram behöver du ha godkänt i svenska, engelska, matematik och godkänt betyg i ytterligare fem ämnen. Dessa fem ämnen kan vara vilka som helst.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

Efter att du gått hos oss kan du gå vidare till Stockholms universitet, Nackademin eller yrkeshögskolan. Dina framtida arbetsområden hittar du inom försäljning och service, eget företagande eller administration. Utbildningen ger dig även möjlighet att under 15 veckor göra praktik inom ramen för APL – (arbetsplatsförlagt lärande) – och pröva på olika arbetsplatser för att bäst hitta din plats inom näringslivet.