Poängplan

Gymnasiegemensamma600

Engelska 5100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk100

Programgemensamma400

Entreprenörskap100
Servicekunskap100
Branschkunskap100
Information och kommunikation 1100

Inriktningsämnen500

Personlig försäljning 1100
Affärsutveckling och ledarskap100
Praktisk marknadsföring 1100
Inköp 1100
Näthandel 1100

Programfördjupningar700

Business School700
Företagsekonomi 1100
Företagsekonomi 2100
Handel – specialisering200
Entreprenörskap och företagande100
Matematik 2a100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2100

Försäljning och marknadsföring700
Företagsekonomi 1100
Personlig försäljning 2100
Handel – specialisering200
Entreprenörskap och företagande100
Praktisk marknadsföring 2100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100

Individuella val200

Engelska 6 100
Estetisk kommunikation100
Grafisk kommunikation100
Ledarskap och Organisation100
Idrott och hälsa 2100
Matematik 2a100
Programmering 1100
Svenska 3100

Gymnasiearbete100

Summa2500

 

År1

Under år ett kommer du att lära dig grunderna som näringslivet vilar på samtidigt som du utvecklar din kommunikationsförmåga.

År2

Under år två fördjupar du dig i antingen försäljning eller företagsamhet samt utvecklar din förmåga att se ekonomiska sammanhang.

År3

Under år tre kommer du att driva ditt eget företag inom ramen för UF, Ungt Företagande. Du får jobba med inköp, försäljning, fakturering, marknadsföring och service. Du är nu färdig att ta steget ut i arbetslivet.