APL

På våra yrkesprogram Handel- och administration och IT-programmet har du ut på 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Syftet med APL är att du praktiskt ska få tillämpa de kunskaper du inhämtat i skolan och på ett smidigt sätt knyta an till arbetsmarknaden. Att få in foten på ett företag ger både de rätta kontakterna och oftast jobb för inför framtiden. En stor del av våra elever blir erbjudna sommar- och lov jobb på deras APL-platser. Många fortsätter även ”klättra” på företagen efter sin skoltid.

Skolan jobbar bland annat med företag som IKEA, PC-enter, Sylem, Morex, CSC, LG, ClasOhlson, Media Market, SATS, STADIUM, MQ, Shell/ 7-eleven.