Poängplan

Gymnasiegemensamma 600

Engelska 5 100
Historia 1a:1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a:1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a:1 50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma  400

Datorteknik 1a  100
Elektromekanik  100
Energiteknik 1  100
Mekatronik 1  100

Inriktningsämnen  400

Dator- och nätverksteknik  100
Elektronik-och mikrodatorteknik  100
Kommunikationsnät  100
Nätverksteknik  100

Programfördjupning  800

IT och nätverksteknik  800
Administration av nätverks- och serverutrustning  100
Digital kommunikationsteknik  100
Nätverksadministration  100
Nätverkssäkerhet  100
Nätverksteknologier  100
Webbutveckling 1  100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2  100
Support och service  100

Individuella val 300

Engelska 6  100
Estetisk kommunikation  100
Grafisk kommunikation  100
Ledarskap och Organisation  100
Idrott och hälsa 2  100
Matematik 2a  100
Programering 1  100
Svenska 3  100

Gymnasiearbete  100

Summa  2500

 

År1

Under år ett kommer du att lära dig grunderna i underhåll och utveckling av nätverk och serverteknik samt få kunskaper i mekatronik och energiteknik.

År2

Under år två kommer du att planera och skapa nya nätverk, jobba med programmering, robot- och webbteknik.

År3

Under år tre fördjupar du dina kunskaper inom server- och webbteknik samt lär dig utveckla egna system inom IT.