Medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på skolan; rektor, lärare och övriga medarbetare. Du är välkommen att kontakta oss via mail eller telefon om du har frågor kring skolan, undervisningen eller något annat. Gäller det ett brådskande ärende så är det enklast att ringa rektorn för att få svar. Till höger ser du våra öppet hus datum och länk till intresseanmälan.

Ledning och Administration

Pontus Hillström

Rektor

Mobil:
08 585 755 54 / 0706 89 87 72
E-post:

Ulrika Myhrberg

Bitr Rektor och administratör

Telefon:
08-585 755 57
E-post:

Peter Both

Arbetslagsledare Handelsprogrammen och lärare i Handelsämnen

Telefon:
08-585 755 56
E-post:

Sofia Lillpers

Arbetslagsledare Teknikprogrammet, lärare i Engelska och Religion

Telefon:
08-585 755 51
E-post:

Aleksandra Hedman

Specialpedagog

Telefon:
08-585 755 55
E-post:

Johnnie Renström

Arbetslagsledare IT-programmet och lärare i el-ämnen

Telefon:
08-585 755 50
E-post:

Elevhälsoteam

Britt-Marie Lindberg

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:
Tel 08-585 755 52
E-post:
Bild saknas

Christine Ramel

Skolsköterska

Telefon:
08-585 755 86
E-post:

Fia Lindgren

Skolkurator

Telefon:
08-585 755 53
E-post:

Aleksandra Hedman

Specialpedagog

Telefon:
08-585 755 55
E-post:

Pedagoger och Medarbetare

Bild saknas

Bahram Amirzadeh

Lärare i Matematik och Programmering

Telefon:
08-585 755 50
E-post:

Peter Both

Arbetslagsledare Handelsprogrammen och lärare i Handelsämnen

Telefon:
08-585 755 56
E-post:
Bild saknas

Johnny Eidefors

Lärare i Handelsämnen

Telefon:
08-585 755 56
E-post:

Sofia Lillpers

Arbetslagsledare Teknikprogrammet, lärare i Engelska och Religion

Telefon:
08-585 755 51
E-post:

Mikael Ljung

Lärare i Nätverksämnen

Telefon:
08-585 755 50
E-post:

Charlotta Sundkvist

Lärare i Fysik, Matematik, Naturkunskap och Teknik

Telefon:
08-585 755 51
E-post:

Anna Wallbäcks

(Föräldraledig tom HT17)

Telefon:
08-585 755 51
E-post:
Bild saknas

Desiré Tedenmark

Lärare i handelsämnen

Telefon:
08-585 755 56
E-post:
Bild saknas

Mats Falck

Lärare i samhällskunskap

Telefon:
08-585 755 56
E-post:

Kim Åkerman

Lärare i Historia

Telefon:
08-585 755 56
E-post:

Louise Mannberg

Lärare i svenska

Telefon:
08-585 755 51
E-post:

Niklas Hallgren

Lärare i datorämnen

Telefon:
08-585 755 50
E-post:

Johnnie Renström

Arbetslagsledare IT-programmet och lärare i el-ämnen

Telefon:
08-585 755 50
E-post:
Bild saknas

Erik Holm

Lärare i idrott och hälsa

Telefon:
08-585 755 51
E-post:
Bild saknas

Oscar Larsson

Lärare i fysik

Telefon:
08-585 755 51
E-post:

Janneke Wallin

Lärare i svenska och svenska som andraspråk

Telefon:
08-585 755 51
E-post: