Elevhälsan

Elever och föräldrar är välkomna att kontakta oss.

Specialpedagog Aleksandra Hedman
08 – 585 755 55
aleksandra.hedman@ntig.se

Studie och yrkesvägledare Britt-Marie Lindberg
08 – 585 755 52
britt-marie.lindberg@ntig.se

Skolkurator Fia Lindgren
08 – 585 755 53
fia.lindgren@mikaelelias.se

Skolsköterska Christine Ramel
08 – 585 755 86
christine.ramel@mikaelelias.se

Rektor Pontus Hillström
08 – 585 755 54
pontus.hillstrom@ntig.se