Samarbeten

NTI Gymnasiet Sollentuna har som vision att kunna erbjuda eleverna på Handelsprogrammet, Teknikprogrammet samt El- och energiprogrammet ett internationellt perspektiv och ökad global samverkan.

En internationell samverkan höjer indirekt kvalitén på den egna utbildningen, hjälper eleverna att hitta sin plats på den internationella marknaden samt skapar en förståelse för den allt mer ökade globaliseringstrenden.

Programmålen i GY11

– Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
– Stärka samverkan mellan skola och arbetsliv.
– Alla examensmål betonar entreprenörskap i någon form utifrån programmets karaktär. Entreprenörskap kan vara både att starta och driva företag, och att vara kreativ, ta initiativ, se möjlighet och lösa problem.

Praktik på IKEA Edinburgh

Från och med vårterminen 2015 erbjuder NTI Gymnasiet Sollentuna utlandspraktik på IKEA Edinburgh. Vi har 3 platser per termin och skolan står för resa och boende. Vanlig måltidsersättning utgår också under arbetstid. Eleverna bor hos personal på IKEA Edinburgh, som också stöttar och hjälper till med information och tips. Ett av kraven från IKEA är att eleverna är över 18 år, dessa platser kommer alltså i första hand erbjudas elever i årskurs 2 och 3.

Praktik inom handels- och IT-branschen i London eller Portsmouth.

Från och med höstterminen 2017 har vi möjlighet att erbjuda APL i London eller Portsmouth inom både handels- och IT-branschen. Det är genom Erasmus + och ett samarbete med The IBD Partnership som gör det möjligt för oss att under fyra veckor erbjuda kvalitativa praktikplatser inom den bransch eleverna kommer att arbeta med efter gymnasiet. Det är en fantastisk möjlighet att utveckla både sina ämnes- och engelskakunskaper samt få en insyn i arbetsmarknaden i ett annat land.

Samarbeten med företag för APL (Arbetsplatsförlagt lärande) med högsta kvalitet.

NTI Gymnasiet i Sollentuna jobbar aktivt med att erbjuda attraktiva APL-platser på relevanta IT-företag. Därför är vi otroligt stolta att kunna säga att vi har dessa företag som samarbetspartners. Det syns inte bara på de APL-platser vi kan erbjuda utan även i undervisningen genom att representanter från företagen kommer och föreläser om just deras expertområde.

 

Categori Data AB är företaget med mångårig erfarenhet och stort kunnande inom säkerhetsbranschen och vi arbetar med ständiga förbättringar på vårt arbeta inom företaget. Vi finns i Sundbyberg och verkar främst i Stockholmsområdet, Mälardalen och övriga världen. Vi erbjuder Teknisk dokumentation och service dygnet runt och vi finns alltid där när kunden behöver oss.

 

Dfind IT är ett rekryterings- och konsultbolag inom IT som skapar utvecklingsmöjligheter för organisationer, företag och människor.

 

KG Knutsson AB är sedan 1946 smörjmedlet i den svenska fordonsbranschen. Vi är ett företag som tror på långsiktiga relationer, därför jobbar vi med starka varumärken och skapar affärer som gynnar alla parter.

 

IT service i Stockholm och övriga landet – Vi utför installation, systemanpassningar, utbildning och service. Morex erbjuder support och drifttjänster av företagets system och backuplösningar.

 

Vi på Optocare utför installationer inom tele och data med särskild kompetens inom fiberoptiska nät. Vi verkar i första hand i storstockholmsområdet men kan även, genom samarbetspartners på flertalet orter i Sverige, erbjuda tjänster inom affärsområdet i stora delar av landet. Vår affärsidé är att kunna erbjuda ett helhetsåtagande till hög kvalité och till ett konkurrenskraftigt pris med allt från installation, projektering, arbetsledning, till registrering och dokumentation i AutoCad.

 

Dina datorproffs i Upplands Väsby – Vi har hjälpt privatpersoner och företag med datorer och IT sedan 1997