Våra program

På NTI Gymnasiet i Sollentuna har vi följande program

Handels- och administrationsprogrammet

Inriktningen handel och service ska ge fördjupade kunskaper för arbete inom detalj- och partihandel.

IT-programmet (El- och energiprogrammet)

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ska ge kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker.

Teknikprogrammet

Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.