Behörighet när du söker till gymnasiet

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att du har godkänt betyg i totalt 12 ämnen. Förutom godkänt i svenska, engelska och matematik krävs det ytterligare godkänt i nio ämnen. För teknikprogrammet ska tre av de nio vara biologi, fysik och kemi.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

Skolor att söka vidare till efter du gått hos oss är Stockholms universitet, KTH, Chalmers, Luleå eller Blekinge Tekniska universitet. Framtida arbetsområden kan vara civilingenjör, systemvetare och webb- eller spelprogrammerare.