För frågor kring dina nuvarande eller framtida studier, kontakta vår studie och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter finns under fliken personal.