Naturvetenskapsprogrammet

Natur
vetenskaps
programmet

Naturvetenskapsprogrammet är ett program för dig med ambitioner, som har viljan att studera och siktet inställt på universitet och högskola. Du har möjlighet att få full behörighet till alla högskoleutbildningar och för att stärka din konkurrenskraft kan du maximera antalet meritpoäng.

Du läser många kurser inom matematik, fysik, kemi och biologi för att du ska få möjlighet till en stabil grund inför fortsatta studier. Utöver gedigna ämneskunskaper får du lära dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt, som innefattar systematiska iakttagelser, förmåga till problemlösning, kritiskt tänkande och logiska resonemang samt skicklighet i att dokumentera dina iakttagelser.

Om du i framtiden vill utbilda dig vidare till bland annat läkare, veterinär, biolog, lärare eller kemist så är naturvetenskapsprogrammet för dig.