Teknikprogrammet

Teknik-
programmet

Den tekniska utvecklingen har aldrig gått så här fort och kommer aldrig gå så här långsamt igen. Därför behövs en gedigen teknisk utbildning som förändras i takt med utvecklingen. Teknikprogrammet på NTI Vetenskapsgymnasiet är programmet som förbereder dig för framtidens utmaningar.

Under utbildningen kommer du att hitta nya, kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar. Du kommer att få lära dig allt ifrån dåtidens teknik till hur vår tids teknik kommer att påverka framtiden samtidigt som du läser många kurser inom matematik, teknik och fysik. Vår inriktning mot teknikvetenskap förbereder dig för att möta framtidens innovationer, eller kanske till och med utvecklar dem.

Du blir väl förbered för vidare studier på till exempel KTH.