NTI Stockholm
Vägen till framgång

Här får du en utbildning som arbetsgivarna efterfrågar. Du har dedikerade lärare, egen dator, matkort och likasinnade kompisar. Vi strävar efter att arbeta med den senaste utrustningen, både vad gäller program- och hårdvara. Det första du ser när du kliver in i vår skola är vårt fina bibliotek. Förutom att vara en rofylld studieplats fungerar det som studietorg där du får lärarhjälp eller stöd av bibliotekarien. I elevcafeterian intill är det Suss som ordnar frukost åt alla elever (jo, det är gratis). Övrig tid säljer hon fika.

På NTI Gymnasiet Stockholm går det ca 800 elever fördelade på:
Teknikprogrammet (TE), Estetiska programmet (ES) och IT-programmet (EE).

Skolan är belägen i Röda Korsets anrika elev- och sjuksköterskehem i Sabbatsbergsområdet.

Hos oss kan du läsa många språk – franska, tyska, spanska, kinesiska och japanska. Vi har också kurser i framtidens språk: programmering. Att veta hur datorer kommunicerar tror vi är viktigt att behärska i framtiden.

Estetiska programmet (ES) och Teknikprogrammet (TE) är högskoleförberedande. Vi månar om att alla elever ska ha möjligheten att kunna gå vidare till universitet och högskola, därför ges de elever som läser på IT-programmet (EE) möjlighet att få full högskolebehörighet samt utökad matematik.

Vi vill att skolan ska likna verkligheten och har därför knutit viktiga samarbetspartners till oss. Unikt för oss är att du kan bli certifierad. Vi är Cisco Networking Academy och Microsoft IT Academy. Läser du det Estetiska programmet kan du bli Adobe Certified Associate. Vi har även samarbetsavtal med KTH, Vetenskapens Hus och Stockholms universitet.

På vår skola är det enbart du som begränsar hur långt du kan nå. Efter vårt motto: Var den du är, Bli vad du vill är faktiskt nästan allt möjligt.

Vägen till framgång

För att man ska kunna lära som bäst krävs bra lärare, en trygg miljö och att man blir sedd för den man är. På NTI Stockholm har vi lyckats med detta och jag tror att det är orsaken till den långa kön våra utbildningar får varje år.

En stor anledning till våra lärares framgång är att vi sedan flera år arbetar med formativ bedömning där vi ser varje individ och utmanar eleven att nå längre. Kortfattat går det ut på att läraren i en aktiv kommunikation med sina elever ger dem de redskap de behöver för att fortsätta sin utveckling mot stora kunskaper. Det innebär även att läraren, med responsen från sina elever, kan forma undervisningen så att den fungerar för dem ner till individnivå. Forskning har visat att detta är det bästa sättet att bedriva undervisning för att eleverna ska nå sina mål.

NTI Gymnasiet har som ambition att ha Sveriges främsta IT-utbildning. Vi ska inte bara ha den bästa tekniska utrustningen utan även använda oss av den senaste tekniken.

År 2041 fyller du som ska börja gymnasiet i år 40 år. Hur kommer vårt samhälle att se ut då? Vi rustar dig för framtiden både om du planerar att
börja arbeta direkt eller gå vidare till universitetsstudier.

Välkommen till våra öppna hus! Där berättar vi mer om oss och vår skola.

Pär Hyss, rektor