APL

På din APL (arbetsplatsförlagda lärande) är du ute på företag och tillämpar dina kunskaper och labbar i en verklig miljö med handledare verksamma i IT-branchen. Du prövar på yrken inom IT och skapar en brygga mellan skola och yrkesliv. Många får dessutom jobb på sina APL-platser.