APL

På din APL (arbetsplatsförlagda lärande) är du ute på företag och tillämpar dina kunskaper och labbar i en verklig miljö med handledare verksamma i IT-branchen. Du prövar på yrken inom IT och skapar en brygga mellan skola och yrkesliv. Många får dessutom jobb på sina APL-platser.

APL utomlands våren 2018

Våren 2018 deltog fem elever i APL-projekt i Lissabon, Portugal. APL-vistelsen varade tre veckor. Både elever och arbetsgivare var mycket nöjda med sitt APL.