Rutin vid kränkande behandling

Om en kränkning av någon av våra elever uppstår vid NTI-gymnasiet ska denna skyndsamt anmälas till rektor och huvudmannen. Skolan ska sedan agera utifrån den plan mot kränkande behandling som skolan har upprättat för att säkerställa att våra elever är trygga på våra skolor. Denna plan återfinns på Schoolsoft under Filer och länkar.