Behörighet när du söker till gymnasiet

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att du har godkänt betyg i totalt 12 ämnen. Förutom godkänt i svenska, engelska och matematik krävs det ytterligare godkänt i nio ämnen. För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

Programmet ger dig behörighet till högskola. Under tre år får du de kunskaper som krävs för att söka vidare till arbete eller utbildning inom animering, digital design, journalistik, reklam, webb och trycksaker.

Mjukvara

Dreamweaver
Photoshop
NetBeans
NotePad ++
Brackets
Packet Tracer
Arduino
VMWare
VirtualBox
XAMPP

Programspråk

Java
HTML
CSS
JavaScript
JQuery
PHP
SQL
MySQL
Operativsystem
Cisco IOS
LINUX
Windows

Estetiska programmet

Adobe Premier Adobe After Effects Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Audacity Movie maker Adobe Audition Adobe Flash