APL

APL ger möjlighet att testa sina kunskaper och se vad branschen kräver. Eleverna får genom APL prova på olika yrken inom IT-området med en handledare som stöd. Vi samarbetar med företag som ligger i teknisk framkant och lokala IT-företag som ger eleverna möjlighet utveckla sina kunskaper i en lärande företagsmiljö.

Vi samarbetar med Technichus i Härnösand som är ett Science Center med målet att på ett lustfyllt sätt väcka intresset för naturvetenskap och teknik. Eleverna får möjlighet att vara med i olika tekniska projekt som är knutna mot företag och forskning.